Title Image

Pálenice

Naše pěstitelská pálenice je unikátním výrobkem dodavatele technologie J. Hradecký, spol. s r.o. z Pacova. Instalované zařízení je zárukou výroby těch nejkvalitnějších destilátů.

Destilace 

V pálenici s kotlem o objemu 350 l nabízíme:

 • Vypálení vlastního dodaného kvasu.
 • Z důvodu zvyšování kvality ovocné kvasy zásadně nespojujeme. Minimální várka je 200l.
 • Umíme vyhovět i nejvyšším požadavkům na kvalitu kvasu, zejména doporučení Evropské komise a Ministerstva zemědělství na odpeckování ovoce před kvašením, kterým se minimalizuje výskyt škodlivých látek v konečném destilátu.
 • Destilát naředíme na požadovanou lihovitost speciálně upravenou vodou. Na úpravu používáme reverzní osmózu, filtry z aktivního uhlí, a na finální úpravu filtr s yonexovou náplní.
 • Destilát po té uložíme do nerezové nádoby, kde jej prokysličíme a už čeká jen na svého majitele.  

Příprava a vedení kvasu 

 • Zpracování ovoce na kvas je jeden z nejdůležitějších kroků. Každá chyba se projeví na kvalitě, čistotě a plynulosti kvasného procesu a dále se po té přenese do kvality destilátu. 
 • Našim zákazníkům nabízíme zpracování ovoce pomocí nejmodernějších technologií, aby byl kvas vždy ve stoprocentní kvalitě. Dle potřeby ovoce dozráváme, drtíme, mixujeme, odpeckováváme, moštujeme, regulujeme PH, regulujeme teplotu, podporujeme rozklad pektinových složek v ovoci, zakvášíme kulturními kmeny kvasinek,
 • Samozřejmostí je možnost vedení kvasu v přísně kontrolovaných podmínkách našich kvasných sklepů a následné vypálení v optimální době hned po skončení kvasného procesu.
 • Kvalitu produktů zvyšujeme používáním speciálních technologií jako jsou dvouplášťové nerezové kvasné nádoby, ozonové generátory, ultrazvukové a kyslíkové generátory, lineární urychlovače, plynový chromatograf pro analýzu vzorků a další…  

Prémiový Veverčí kvas

Nejste schopni nasbírat minimální várku 200kg kvalitního ovoce? Přineste čerstvě nasbírané ovoce a přidejte se do Prémiového Veverčího kvasu. POZOR! Ne každé ovoce je prémiového kvasu hodno :-).

 • Minimální množství 10Kg kvalitního vyzrálého ovoce.
 • Přijímáme pouze čerstvě nasbírané ovoce.
 • Ovoce před přijetím do kvasu projde pečlivou kontrolou a měřením cukernatosti. 
 • Ovoce se dle potřeby umývá, třídí, drtí, moštuje, odpeckovává, zakváší, redukuje teplota, redukuje PH, přidává pektinový enzym. A po té se přidá k dalšímu takto zpracovanému ovoci do dvoupášťové nerezové kvasné nádoby s plovoucím víkem,  ve které kvasinky mění cukry v alkohol.    
 • Jakmile je kvasný proces u konce okamžitě jde kvas do pálenice a projde destilačním procesem. 
 • Výsledný destilát odvětráme a naředíme na nejlepší koncentraci vyhodnocenou degustační komisí.   
 • Na  základě množství a cukernatosti přijatého ovoce provedeme rozdělení výsledného množství a vydáme hrdým majitelům. 
 • Odměnou za tuto práci Vám bude vynikající destilát vyvážené chuti s charakteristickým aroma, jehož konzumace se stane opravdovým zážitkem. 

Nejčastější dotazy

Na čem nejvíce záleží kvalita destilátu?

Kvalita destilátu závisí na kvalitě ovoce a následně kvalitě kvasu. Z nekvalitního ovoce nejde připravit kvalitní kvas ani kvalitní destilát.

Jaké ovoce se hodí na pálení?

Jednoduše: takové, co byste s chutí snědli. Ovoce musí být vyzrálé, případně přezrálé, zdravé (nesmí být nahnilé nebo plesnivé), čisté, bez listí, trávy, hlíny, stopek a jiných nečistot.

Co rozhoduje o tom, zda ovoce správně vykvasí?

Zejména podmínky, ve kterých kvašení probíhá, tj. čistota, stálá teplota, s tím související optimální doba kvašení. Proces kvašení je poměrně složitý a neodborník hraje tak trochu „ruskou ruletu“, kdy výsledkem je často „nemocný“ kvas a následně i destilát. Doporučujeme proto využít naší nabídky a svěřit proces kvašení do rukou odborníků.

Můžeme u Vás vypálit i menší množství než 300 l kvasu?

Ano. Minimální várka je 200l. Můžete pálit i menší množství, ale počítejte s příplatkem za vypálení nestandardní várky.

My doporučujeme – máte-li menší množství ovoce, přivezte k nám čerstvě natrhané ovoce a připojte se k Prémiovému Veverčímu kvasu.

Doporučujete ovoce před vykvašením odpeckovat?

Ano, a jsme na odpeckování vybaveni.  Když ovoce před kvašením odpeckujte, získáte nejkvalitnější kvas a následně destilát s minimem škodlivých látek – kyanidů a etylkarbamátu.

Ovoce nemusí být naprosto dokonalé, ale rozhodně nesmí být plesnivé či nahnilé

Technologie

Naše pálenice je navržena jako jednokotlová kolona o objemu 350 l vytápěná plynovým atmosférickým hořákem o výkonu 95 kW. Destilace i rektifikace se provádí najednou. Varná část kotle a vnitřní části katalyzátoru jsou měděné. Naše kolona umí při správném vedení destilace vyrobit velmi kvalitní destilát a eliminovat i některé vady kvasu. Je to díky rektifikačnímu dílu, který se skládá ze 3 pater, katalyzátoru a deflegmátoru. Každé patro můžeme přirovnat k jedné destilaci. Zkušený palírník ovlivňuje kvalitu destilátu zapojením, případně vyřazením některých pater, výkonem hořáku a dochlazováním deflegmátoru. Zvolený proces tak může odpovídat až čtyřnásobné destilaci, umocněné čistící funkcí měděného katalyzátoru. Ten zbavuje výsledný destilát nebezpečných zdraví škodlivých látek.

Jedinečnost pálenice spočívá ve skloubení možností instalovaných elektronických řídících systémů a umění palírníka. Z tohoto pohledu je zařízení jediné v ČR.